Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

Alles over onderhoud

Zolang de filters van het wtw ventilatiesysteem tijdig vervangen worden, is technisch onderhoud aan het systeem slechts eenmaal per vier jaren nodig. De unit wordt inwendig gereinigd en gecontroleerd en de warmtewisselaar wordt inwendig gereinigd. Bovendien wordthetsysteem opnieuw ingemeten. Dit is specialistisch werk en kan alleen uitgevoerd worden door erkende onderhoudsbedrijven. Hier geven we een overzicht van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden
.

wtw onderhoudOpnieuw inmeten en inregelen van uw systeem is werk voor specialisten en vereist speciale apparatuur

Direct onderhoud aanvragen? Bereken hierFilters vervangen:
Omdat de filters stof en vuil uit de lucht uit uw woning afvangen, zullen bacterien zich vermenigvuldigen. Daarom moeten uiterlijk eens per 6 maanden de filters vervangen worden. Het vaker vervangen van de filters is alleen nodig indien ze geheel verstopt geraakt zijn met stof. Het ventilatiesysteem heeft dan meer moeite met het aanzuigen van de lucht, zal harder gaan werken, meer stroom verbruiken en meer lawaai maken. De filters kunt u eenvoudig zelf vervangen
.

Filters schoonmaken:
Het schoonmaken van filters
is niet mogelijk. Door reiniging met bijvoorbeeld de stofzuiger, zal de fijne structuur van het filterdoek beschadigd raken en zal het filter meer stof gaan doorlaten en daardoor kunnen het systeem en de ventilatiekanalen vervuild raken. Het filter mag er schoon uitzien, maar eigenlijk heeft het de werking verloren. Reiniging met water heeft hetzelfde effect. Bovendien zijn door reiniging de bacteriën niet te verwijderen. Deze zullen zich dus lustig blijven vermenigvuldigen en uiteindelijk in uw binnenklimaat terecht komen. Mocht u, bijvoorbeeld in afwachting van de ontvangst van nieuwe filters, toch iets aan de dikke stoflaag (zgn. "stofcake") willen doen, verwijder deze dan voorzichtig. Het vervangen van de filters kunt u eenvoudig zelf
doen.

De WTW-unit schoonmaken:
Bij correct filteronderhoud is de vervuiling van uw ventilatiesysteem minimaal. Het is aan te raden minimaal eenmaal per vier jaren de unit te laten reinigen. Dit is specialistisch werk. Niet alleen wordt de unit inwendig gereinigd, ook de ventilatoren worden schoongeborsteld en de warmtewisselaar wordt, indien nodig, ontvet en doorgespoeld. Daarnaast wordt de elektronica gecontroleerd en de condensafvoer. Laat dit werk alleen uitvoeren door erkende onderhoudsbedrijven. Periodiek onderhoud kunt u eenvoudig bestellen
bij WTW-Filters.nl

Het ventilatiesysteem opnieuw inmeten:
Bij installatie en oplevering is uw systeem geheel ingeregeld voor uw eigen woning. Dit wordt gedaan o.a. met behulp van het instellen van de ventielen per ruimte. Door meting aan de luchtstroom in de kanalen wordt het systeem zo ingeregeld dat in iedere ruimte de verversing van lucht optimaal en volgens de normen van de fabrikant geschiedt. Het opnieuw inregelen wordt gecombineerd met het schoonmaken van de wtw-unit. Laat dit werk alleen uitvoeren door erkende onderhoudsbedrijven. Periodiek onderhoud met opnieuw inmeten kunt u eenvoudig bestellen
bij WTW-Filters.nl

Het ventilatiesysteem tussentijds inregelen:
Indien de situatie in uw woning ingrijpend is veranderd, bijvoorbeeld door verbouwing, aanbouw van een serre of wijziging in indeling, is het verstandig het systeem opnieuw te laten inregelen. De capaciteit van het ventilatiesysteem wordt dan aangepast aan de nieuwe situatie. Dit kan gecombineerd worden met een onderhoudsbeurt. Periodiek onderhoud met opnieuw inregelen kunt u eenvoudig bestellen
bij WTW-Filters.nl

Het reinigen van de ventilatiekanalen:
Na verloop van tijd zullen de ventilatiekanalen vervuild raken. Bij correct filteronderhoud geldt dit vooral voor de afvoerkanalen. De aanvoerkanalen immers, zijn altijd met schone lucht ingeblazen (vandaar het belang van filteronderhoud!). Bij intensieve bewoning of indien uw woning gesitueerd is nabij snelwegen en/of industrie, zal vervuiling eerder optreden. Het laten reinigen van de ventilatiekanalen
(afvoer) Wij adviseren u om dit éénmaal per zes jaren uit te laten voeren. In normale gevallen is het voor de aanvoerkanalen niet nodig dit eens in de zes jaren te doen, wij adviseren u om dit eens in de acht jaren te laten uitvoeren. Periodiek onderhoud met reiniging van de kanalen en het opnieuw inregelen kunt u eenvoudig bestellen
bij WTW-Filters.nl