Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

Contact gegevens

Bedrijfsinformatie, voorwaarden en privacy statement

WTW-Filters.nl, filtersbestellen.be en KWL-filter.de zijn een activiteit van WTW-Filters.nl B.V. gevestigd in Mildam in Nederland. WTW-Filters.nl een internetconcept voor de levering van producten en diensten aan bezitters en gebruikers van wtw-ventilatie.

WTW-Ventilatie wordt in toenemende mate in nieuwbouwwoningen toegepast. Dit energiezuinige systeem zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat, het hele jaar door. Maar daarvoor is wel onderhoud nodig en het tijdig vervangen van de filters van het systeem. WTW-Filters.nl zorgt daarvoor, geheel automatisch en zonder zorgen voor de gebruiker.

Met Ventilationweb is WTW Filters.nl BV actief in meerdere landen. Levering van filtersets geschiedt vanuit Nederland. Onze gegevens:

WTW-Filters.nl BV
Jupiter 10 L
8448 CD Heerenveen
Tel: +31(0)513-682576
Fax: +31(0)513-682333
E-mail: info@wtw-filters.nl
Inschrijving Handelsregister van de K.v.K. te Leeuwarden, nr. 04072648
BTW nr. 8127.64.420 B01
ING 1917717
IBAN: NL05INGB0001917717
BIC: INGBNL2A

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Bestelling, verzending en betaling

Bestellingen komen tot stand na opgave via deze website en na acceptatie door WTW-Filters.nl. Na ontvangst van betaling worden bestelde goederen/diensten binnen twee weken verzonden.

Betalingsmogelijkheden

Betaling voor producten en diensten is mogelijk per automatische incasso, door het overmaken van het bij de bestelling overeengekomen bedrag of door betaling via iDeal. Door een technisch probleem kan het zijn dat de iDeal-betaling niet geheel wordt verwerkt. Volg daarom de instructies tijdens de betalingsprocedure. Wij doen er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Algemene Voorwaarden

Voor uitvoering van onderhoud t.b.v. consumenten hanteert WTW-Filters.nl BV Algemene Voorwaarden.
Klik hier om deze te bekijken.

Privacy statement

Hoe gaat WTW-Filters.nl B.V. om met uw privacy?
WTW-Filters.nl B.V. respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Hierbij gebruikt WTW-Filters.nl B.V. uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.
Waarom hebben wij uw e-mailadres nodig?
Uw e-mailadres hebben wij nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren. WTW-Filters.nl B.V. gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor de bedrijfsvoering (status bestellingen, facturering, informatie over WTW-Filters.nl B.V.).

Worden mijn gegevens verkocht?

Nee. WTW-Filters.nl B.V. zal uw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

WTW-Filters.nl B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. WTW-Filters.nl B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. WTW-Filters.nl B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

© Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan WTW-Filters.nl B.V. of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan WTW-Filters.nl B.V. en vrijwaren WTW-Filters.nl B.V. derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van de directie van WTW-Filters.nl B.V. worden verveelvoudigd.