Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

Hulp bij keuze woningventilatiesystemen

2-03-2012

Regelmatig geeft slechte ventilatie in woningen aanleiding tot klachten van gebruikers en tot negatieve publiciteit. Om die reden hebben diverse marktpartijen zich gebogen over betere informatievoorziening over woningventilatiesystemen. Goede ventilatie is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een goed binnenmilieu. Onlangs zijn twee instrumenten op de markt geïntroduceerd waarmee het gemakkelijker is woningen toe te rusten met een goed ventilatiesysteem: een handleiding voor het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) en een ISSO-publicatie over PvE?s en de keuze uit ventilatiesystemen.

De handleiding is ontwikkeld door BBA Binnenmilieu in opdracht van Aedes, koepelorganisatie voor woningcorporaties. Uitgewerkt zijn twee PvE?s voor woningventilatie voor zowel nieuwbouw als renovatie. Het eerste PvE betreft het ventilatieconcept D, mechanische luchttoevoer en -afvoer ofwel balansventilatie. Het tweede PvE gaat over ventilatieconcept C, ventilatie via natuurlijke toevoer met mechanische afvoer. In de gebruiksaanwijzing zijn ook de eisen van het nieuwe Bouwbesluit opgenomen.

De handleiding is een praktische invulling van de voorbeeldopzet uit ISSO-publicatie 61: ?PvE en systeemkeuze voor ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen?. Deze publicatie is bedoeld voor partijen die betrokken zijn bij ontwerp en uitvoering van ventilatiesystemen. In het referentiedocument zijn bijna 40 ventilatieconcepten uitgewerkt. Hiermee wordt per project op eenduidige wijze de minimale kwaliteitseisen voor het woningventilatiesysteem vastgelegd. Op basis hiervan wordt een systeemkeuze bepaald. Publicatie 61 is onlangs uitgebreid met een digitale tool. Hiermee bepaalt de gebruiker een systeemkeuze via een online stappenplan. De tool is gratis te gebruiken bij aanschaf van publicatie 61.

Medewerkers van woningcorporaties die betrokken zijn bij de keuze van het ventilatiesysteem beschikken met de handleiding en de publicatie over een set van instrumenten om tot afgewogen beslissingen te komen. De PvE?s zijn te gebruiken voor het vastleggen van een kwaliteitsniveau in contractstukken en bij opdrachtverlening aan aannemers en installateurs. Bij oplevering kan goed worden gecontroleerd of de kwaliteit voldoet aan het PvE.

Meer informatie: De ISSO-publicatie 61 is verkrijgbaar via de ISSO-winkel op www.isso.nl.

Bron: www.installatienet.nl

Publicatiedatum: 23 februari 2012