Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

Schone Lucht doet langer leven.

Schone Lucht doet langer leven.

Schone lucht doet bijna half jaar langer leven
DEBILT -Minder luchtverontreiniging betekent langer leven.
Een gemiddeld mensenleven kan er 4,5 maand mee verlengd worden.
De lidstaten van de Verenigde Naties hebben vorige week afgesproken
de uitstoot van schadelijke stoffen terug te brengen. Nakomen van deze
afspraken zal in Nederland vanaf 2020 zijn vruchten afwerpen, zo heeft het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu berekend.
De lidstaten zijn het eens geworden over een vermindering van de uitstoot van stoffen als
zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische koolwaterstoffen, ofwel fijnstof.
Verkeer en veeteelt brengen deze stoffen in de atmosfeer. In Nederland hebben we veel
last van fijnstof, omdat het hier dichtbevolkt is. Wij zijn hier dus het meest gebaat bij een reductie
van de uitstoot, legt onderzoeker Rob Maas uit. Hoge concentraties fijnstof leiden
vooral tot longproblemen. Dit geldt vooral voor mensen die al een zwakke gezondheid hebben.
(ANP)

Bron: Leeuwarder Courant d.d. 10-05-2012