Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

Laatste Nieuws

20 Juli 2017

24-4-2017
Vacature wtw-filters.nl

12-03-2012
Hulp bij keuze woningventilatiesystemen

Regelmatig geeft slechte ventilatie in woningen aanleiding tot klachten van gebruikers en tot negatieve publiciteit. Om die reden hebben diverse marktpartijen zich gebogen over betere informatievoorziening over woningventilatiesystemen. Goede ventilatie is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een goed binnenmilieu. Onlangs zijn twee instrumenten op de markt geïntroduceerd waarmee het gemakkelijker is woningen toe te rusten met een goed ventilatiesysteem: een handleiding voor het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) en een ISSO-publicatie over PvE?s en de keuze uit ventilatiesystemen.

De handleiding is ontwikkeld door BBA Binnenmilieu in opdracht van Aedes, koepelorganisatie voor woningcorporaties. Uitgewerkt zijn twee PvE?s voor woningventilatie voor zowel nieuwbouw als renovatie. Het eerste PvE betreft het ventilatieconcept D, mechanische luchttoevoer en -afvoer ofwel balansventilatie. Het tweede PvE gaat over ventilatieconcept C, ventilatie via natuurlijke toevoer met mechanische afvoer. In de gebruiksaanwijzing zijn ook de eisen van het nieuwe Bouwbesluit opgenomen.

De handleiding is een praktische invulling van de voorbeeldopzet uit ISSO-publicatie 61: ?PvE en systeemkeuze voor ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen?. Deze publicatie is bedoeld voor partijen die betrokken zijn bij ontwerp en uitvoering van ventilatiesystemen. In het referentiedocument zijn bijna 40 ventilatieconcepten uitgewerkt. Hiermee wordt per project op eenduidige wijze de minimale kwaliteitseisen voor het woningventilatiesysteem vastgelegd. Op basis hiervan wordt een systeemkeuze bepaald. Publicatie 61 is onlangs uitgebreid met een digitale tool. Hiermee bepaalt de gebruiker een systeemkeuze via een online stappenplan. De tool is gratis te gebruiken bij aanschaf van publicatie 61.

Medewerkers van woningcorporaties die betrokken zijn bij de keuze van het ventilatiesysteem beschikken met de handleiding en de publicatie over een set van instrumenten om tot afgewogen beslissingen te komen. De PvE?s zijn te gebruiken voor het vastleggen van een kwaliteitsniveau in contractstukken en bij opdrachtverlening aan aannemers en installateurs. Bij oplevering kan goed worden gecontroleerd of de kwaliteit voldoet aan het PvE.

Meer informatie: De ISSO-publicatie 61 is verkrijgbaar via de ISSO-winkel op www.isso.nl.

Bron: www.installatienet.nl

Publicatiedatum: 23 februari 2012

18-10-2011

Energie besparen? WTW-filters.nl denkt met u mee.

WTW-systemen worden toegepast omdat ze uw huis op een energiezuinige wijze ventileren. Een huishouden bespaart met een WTW-systeem gemiddeld ?175,00 aan stookkosten per jaar. Het WTW-systeem gebruikt ook elektriciteit. Als het systeem niet goed werkt, bijvoorbeeld omdat de filters vies zijn of door achterstallig onderhoud, kan het elektriciteitsverbruik oplopen.

www.wtw-filters.nl wil graag met u meedenken om uw energieverbruik omlaag te brengen. Wij willen dan ook graag het volgende onder uw aandacht brengen.

Milieu Centraal (het voorlichtingsorgaan van de overheid als het gaat om energie en milieu in woningen) heeft nu samen met Energiemanager Online een gratis website gelanceerd waarop heel eenvoudig uw energieverbruik is bij te houden. Daarbij kan uw energieverbruik vergeleken worden met bijvoorbeeld het standaardverbruik voor uw woning of uw verbruik van vorig jaar. Op die manier houdt u zicht op uw energieverbruik en krijgt u bovendien tips om nog zuiniger met energie om te gaan.

Kijkt u eens op http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen of ga naar www.energiemanageronline.nl om gratis een account aan te maken.

Met vriendelijke groet,

Het team van WTW-Filters.nl

16-05-2011
Wanneer je de uitzending ziet van KRO Brandpunt van zondag 15 mei j.l. ga je als argeloze huizenkoper denken dat er helemaal geen kans bestaat dat je nog een woning kunt kopen die aan alle eisen van een noodzakelijk gezond binnenklimaat voldoet. Sterker nog alles wat nu gebouwd wordt is ziekmakend.

Misschien zit hier in zekere zin een kern van waarheid in. Maar wat is een andere optie, moeten we weer in woningen gaan wonen met enkel glas, enkel steens gemetselde muren en alle tochtopties open laten zodat er in ieder geval voldoende geventileerd gaat worden? Of worden we daar toch ook niet gezonder van?

Hoe je het ook bekijkt, met de invoering van goed geisoleerde woningen moet er zeer sterk geventileerd worden. Dat gaat niet lukken zonder een ?goed? functionerend ventilatie systeem.

Ik denk namelijk niet dat de kwaliteit van de ventilatie naar beneden gaat. Het feit dat er steeds meer geisoleerd wordt en daardoor de luchtdoorlatendheid minder wordt in de woningen vergt dit een andere aanpak van de installateurs en bouwers. Tot voor kort was ventilatie een noodzakelijk kwaad in de ogen van velen en werd de installatie ervan door veel partijen \"even\" meegenomen.

Nu, in 2011, is goede ventilatie een bittere noodzaak en dient er een knop om te gaan bij de betrokken partijen om voor en tijdens het bouwproces de ventilatie serieus mee te nemen. Dat betekend dat de woningen dusdanig moeten worden ontworpen dat er plaats is voor kanalen in de constructie die de juiste diameter hebben, en dat er ten allen tijde een meetrapport wordt gemaakt van de werkelijke capaciteit die de installatie kan leveren. Dan zijn we er nog niet want de eindgebruiker dient daarna goed geinstrueerd te worden over hoe deze het systeem moet gebruiken. Dat betekend simpelweg uitleg over de 3 standen schakelaar en over het noodzakelijk onderhoud. Wanneer iedereen in de bouwwereld ventilatie serieus gaat nemen dan komen wij vanzelf tot een goed binnenklimaat voor de eindgebruiker en een tevreden consument.

Wanneer iedere betrokkene alleen maar blijft aanhoren en weer een zoveelste onderzoek er tegenaan gaat gooien komen we nooit een stap verder, allemaal vetragings tactieken. Als bouwers de installateurs serieus gaan nemen en die de ruimte geven om goede installaties te ontwerpen en installeren zonder daarbij alleen naar het ?kostenplaatje? te kijken. Als de installateurs deze taak serieus gaan oppakken en de juiste installaties gaan ontwerpen met een zekere overcapaciteit. Als de eindgebruiker, de consument, zich iets meer in de materie gaat verdiepen als, hoe pleeg ik onderhoud aan mijn ventilatiesysteem, 50 % doet niets, en voor huurders, opletten dat de verhuurder dit tijdig voor u gaat doen. Dan is er een kans dat wij over een aantal jaren alles onder controle hebben.

De bestaande installaties kunnen mijns inziens met een beetje goede wil geoptimaliseerd worden tijdens een grondige onderhoudsbeurt, wanneer er ernstige problemen zijn moet de veroorzaker ook voor de oplossing zorgdragen, eventueel alsnog openslaande ramen aanbrengen, een zwaardere ventilatie unit aanbrengen en geluiddempende maatregelen treffen. Op deze wijze plus een goede voorlichting aan de eindgebruiker wordt bijgedragen aan een gezonder leefklimaat in alle woningen.

14-03-2011 Onlangs heeft bij ons een actie gelopen met ?20,00 korting op elke bestelde onderhoudsbeurt voor de WTW-installatie. Door het enorme succes van deze actie (duizenden klanten in heel Nederland hebben gereageerd) hebben wij besloten, de prijzen van elke bestelde onderhoudsbeurt blijvend in prijs te verlagen! U betaalt dus voor een eenmalige inspectie geen ?180,00, maar ?160,00!

Deze prijs is inclusief BTW, voorrijkosten en manuren. Ook krijgt u van WTW-Filters een gratis set filters thuis gestuurd.

Maar? de korting op onderhoud kan nog verder oplopen! Wanneer in uw straat, blok of wijk meerdere onderhoudsbeurten op dezelfde dag kunnen worden uitgevoerd, kunnen wij extra korting aanbieden. Vanaf 4 deelnemende woningen bieden wij een extra korting aan van tenminste 10%.

U kunt, naast een eenmalige inspectie, natuurlijk ook kiezen voor een onderhoudscontract, of alleen filterservice. Neem hiervoor contact op met onze servicedesk.

Met vriendelijke groet,

Het team van WTW-Filters.nl
T: 0513-682576
E: service@wtw-filters.nl

18-01-2011 Naar aanleiding van de brand in Moerdijk willen wij uw aandacht vestigen op het volgende .
Tijdens de brand is er geadviseerd de stekker van uw WTW unit uit het stopcontact te halen, dit is heel verstandig.
Nu de brand is geblust en de rookwolken zijn verdwenen, is het verstandig om wanneer u uw WTW unit weer inschakelt de komende weken uw filters extra in de gaten te houden!

U bent in de ?gelukkige? omstandigheid dat u beschikt over een ventilatie systeem dat de buitenlucht filtert alvorens deze de woning wordt ingeblazen. Dit zorgt ervoor dat de eventuele roetdeeltjes vooraf uit de lucht gefilterd worden mits, de filters niet vol zitten. Filters die u heeft uitgezogen of uitgewassen zullen minder structuur hebben en daarom ook minder opvangcapaciteit hebben.

Wanneer u (tijdelijk) extra wilt filteren kunt u overwegen om een fijnstof (pollen) filter te plaatsen.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee van dienst zijn.

Mocht u nog vragen hebben over uw wtw dan kunt u onze helpdesk mailen of bellen (0513- 682576)

Met vriendelijke groet,

Het helpdeskteam van WWW.WTW-FILTERS.NL

02-09-2010 Assortiment filters vernieuwd
De afgelopen periode heeft WTW-Filters het volledige assortiment filters onder de loep genomen en gekozen voor eigen fabrikaat. Voor het bereiken van een constante kwaliteit en de garantie op de juiste dichtheid van het filterdoek en zaken als brandwerendheid, laat WTW-Filters zelf de filtersets vervaardigen. Hierbij voldoen de filtersets aan de Europe normering hiervoor, bekend onder EN779. Op een aantal filtertypen is dit nummer op het filterdoek afgedrukt, samen met de dichtheid (bijvoorbeeld G3). Zo weet u altijd dat u over een kwaliteitsfilter beschikt!

9-10-2009 WTW-Filters mededeling c.q. waarschuwing:
Er zijn sites die de naam van ons gebruiken met een kleine toevoeging (WTW-filters.....) en er zijn ook sites die de teksten van ons kopieren.
WTW-FILTERS.NL verklaart bij deze geen enkele connectie met deze bedrijven te hebben.

9-10-2009 WTW-Filters.nl kontrole van juist webadres.
Regelmatig krijgen wij klachten over niet geleverde bestellingen welke wel betaald zijn. Mensen zijn in de veronderstelling dat ze bij ons besteld hebben maar na controle van het bankafschrift blijkt dat ze geld overgemaakt hebben aan een ander bedrijf. Wij willen u dan ook bij deze waarschuwen om goed te controleren welke site u werkelijk gekozen heeft voor u gaat bestellen.
Heeft u ook problemen gehad of heeft u vragen kunt dit doorgeven aan ons via info@wtw-filters.nl of bel ons tijdens kantooruren.

29-10-2008 - Filterservice op nieuwe website verbeterd

Met de introductie van de nieuwe website van WTW-Filters.nl is het bestellen van filtersets en onderhoud een stuk verbeterd. In plaats van het moeten kiezen uit vaste pakketten, kunt u zelf geheel naar eigen wens de service samenstellen.

Veel klanten plaatsten naast hun vaste en doorlopende filterlevering extra tussentijdse bestellingen. Dat is niet meer nodig. Vanaf nu is het mogelijk op te geven hoeveel filtersets u wenst en hoe vaak u deze wenst te ontvangen. Hoe meer filtersets in één levering, des te goedkoper de sets. Maar nog plezieriger is het om nieuwe filters in huis te ontvangen, precies op het moment dat u deze wilt vervangen. Kies bijvoorbeeld voor 1 filterset per 3 maanden en u ontvangt vier keer per jaar op het door u gewenste moment nieuwe filters. Vind u eenmaal per half jaar voldoende? Stel het zelf in bij uw accountgegevens.

07-01-2011 info mailing naar klanten in Moerdijk brand gebied.

De onderstaande mail is verzonden naar al onze klanten welke in het Moerdijk brand gebied wonen. Dit kan voor iedereen van toepassing zijn als er een dergelijke brand in uw omgeving plaatsvind.

Beste klanten,