Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

WTW Ventilatie

10 Tips op 'n Rij, geheel Reclamevrij!


1 Zet uw ventilatiesysteem nooit uit
Wanneer uw dit doet, is het nog moeilijker om de vervuilde en vochtige lucht te verversen.

2 Ventilatieroosters open (n.v.t. bij WTW)
Houd de ventilatieroosters zoveel mogelijk open voor de toevoer van verse lucht.

3 Niemand thuis? Ventilatiesysteem laagste stand
Hierdoor blijft het ventilatiesysteem zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

4 Ramen open
Zet uw ramen regelmatig open voor frisse lucht. Uw ventilatiesysteem profiteert hier namelijk ook van.

5 Ventilatieroosters schoonhouden (n.v.t. bij WTW)
Wanneer de bediening stroef gaat, dan is het mogelijk dat uw ventilatieroosters vervuild zijn. U kunt de
roosters het beste droog schoonmaken met een droge doek of een stofzuiger.

6 Douchen of koken, ventilatie hoogste stand
Laat na het douchen of koken de mechanische ventilatie even 15 min. op de hoogste stand staan.
Het meeste vocht en de kookdampen worden dan afgezogen.

7 Onderhoud van ventilatiesysteem
Regelmatig onderhoud voorkomt jaarlijks 10% capaciteitsverlies van uw ventilatiesysteem.

8 Filters vervangen
Bacteriën en stof hopen zich na verloop van tijd op in de vervuilde filters. Hierdoor gaat het
ventilatiesysteem op een hoger toerental draaien, wat zorgt voor lawaai.

9 Luchtkanalen reinigen
Luchtkanalen raken ook bevuild. Bij periodieke onderhoud van de WTW unit, en het regelmatig
vervangen van uw filters is dit slechts eens in de 8 jaar nodig.

10 Eigen gezondheid
Misschien wel een gouden tip, maar er gaat niets boven uw eigen gezondheid!

Een gezond binnenmilieu toegewenst!


.................................................................................................................................................................................................