Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

WTW Ventilatie

Onderhoud van uw WTW-ventilatiesysteem


Een goed funtionerend ventilatiesysteem leidt tot tevreden bewoners, dat bewijst de praktijk.
Maar wat houdt onderhoud aan een WTW-ventilatiesysteem precies in? Waar moet u rekening
mee houden? In dit hoofdstuk gaan we in op periodiek onderhoud en geven we u een checklist
voor het (laten) uitvoeren daarvan. In het vorige hoofdstuk is het al gezegd. In sommige gevallen
is sprake van slechte ervaringen en zelfs onvrede met WTW-ventilatie. In praktijk is dat altijd
terug te leiden op gebrekkig onderhoud, géén onderhoud, een niet goed ingeregeld systeem of
eenvoudigweg het ontbreken van een goede gebruiksaanwijzing voor de bewoner.


.................................................................................................................................................................................................