Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

WTW Ventilatie

Energie besparen met WTW


Met de aandacht voor klimaatverandering is energiebesparing in een nieuw daglicht
komen te staan. Het verminderen van energieverbruik betekent vooral een bijdrage aan
de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, die gepaard gaan bij de opwekking
van energie. Wij Nederlanders hebben hart voor het milieu, maar recent onderzoek
wijst uit dat vele consumenten vooral ook naar hun beurs kijken.
Een goed functionerend WTW-ventilatiesysteem kan een bijdrage leveren aan
energiebesparing, met name op de stookkosten en dus het verwarmen van
de woning in koude perioden. Maar is dit effect duidelijk zichtbaar, of beter nog,
voelen we dat in onze portemonnee?


.................................................................................................................................................................................................