Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

WTW Ventilatie

WTW hoe werkt het?


Woningen met een warmte terug win ventilatiesysteem beschikken over een ideaal
ventilatiesysteem voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Verbruikte lucht wordt uit het
huis gezogen, in balans met de frisse buitenlucht die gelijktijdig het huis word ingeblazen.
De warmte uit de afgezogen lucht wordt hergebruikt.
Dit vormt niet alleen een aanzienlijke energiebesparing, maar bovendien blijft het hele huis fris, zonder koude tocht of voelbare luchtstromen.
Zowel ingaande als uitgaande luchtstroom worden middels een wtw-filters gefilterd.

De minimale vervangingsfrequentie van de filters bedraagt 6 maanden, fijnstof en overige factoren van luchtvervuiling in uw woonomgeving hebben invloed op uw vervangingsfrequentie.
Een onderhoudsbeurt aan het WTW-ventilatiesysteem is eens in de 4 jaren nodig in
combinatie met een nulmeting. Reiniging van de afvoerkanalen raden wij eens in de 6 jaar aan.
.................................................................................................................................................................................................