Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

WTW Ventilatie

Lucht in balans (balansventilatie)


Gesteld dat uw WTW-ventilatiesysteem goed is ingeregeld en goed onderhouden
wordt, dan zal het zeker bijdragen aan een lager energieverbruik door uw CV.
Het vereist echter wel andere leefgewoonten. Het openzetten van
ramen en deuren om "even lekker te luchten" is prima, maar verstoort de
balans in het ventilatiesysteem. Het uitbundig tegelijkertijd douchen, wassen
en koken, terwijl uw ventilatiesysteem op de laagste stand blijft staan, verhoogt de
luchtvochtigheid. Vochtige lucht is veel moeilijker om te verwarmen dan droge
lucht. Om te voorkomen dat uw CV onnodig hard staat te werken, dient u dus
op de juiste wijze om te gaan met ventilatie van uw woning en gebruik van
uw WTW-ventilatiesysteem. Dán draagt WTW zeker bij aan energiebesparing.
Een goed functionerende gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning kan
het energieverbruik voor verwarming jaarlijks met 250 m3 gas terugdringen
(bron: Vereniging Eigen Huis). Voor een gemiddelde eengezinswoning betekent
dit ruim 10% van het jaarverbruik. Het stroomverbruik van het ventilatie systeem
bedraagt ongeveer 400 kWh/jr., al hebben moderne systemen een lager
verbruik.


.................................................................................................................................................................................................