Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

WTW Ventilatie

Het Ventilatie systeem


Het WTW-ventilatiesysteem bestaat uit de WTW-unit en uit ventilatiekanalen met
ventielen. De WTW-unit is een kast die meestal onder het dak van uw woning
geplaatst wordt, met een dakdoorvoer voor de afvoer van verbruikte lucht en
gescheiden daarvan, een toevoer voor frisse lucht. De WTW-unit wordt
aangesloten op de ventilatiekanalen in uw woning. Anders dan bij normale
mechanische ventilatiesystemen, zijn de ventilatiekanalen van een WTW-systeem
dubbel uitgevoerd. Zowel voor de afvoer, als voor de toevoer van lucht zijn kanalen
in uw woning aangebracht. Van iedere ventilatieschacht is de blaas of afzuigopening
afgewerkt met een ventiel. Met het ventiel is de werking van de ventilatie
per ruimte te regelen. Voorts is op de WTW-unit of elders in de woning, een
standenschakelaar aangebracht, voor het regelen van de intensiteit van de
ventilatie.


.................................................................................................................................................................................................