Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

WTW Ventilatie

Dagelijks comfort dankzij uw WTW-ventilatiesysteem


Als leverancier van producten en diensten op het gebied van WTWventilatie,
heeft WTW-Filters.nl dagelijks contact met gebruikers. Het is opvallend
dat er een grote groep zeer tevreden eigenaren van WTW-ventilatie bestaan,
maar tegelijkertijd ook een groep juist òntevreden gebruikers. In sommige
gevallen is de onvrede zo groot geworden, dat het ventilatiesysteem
geheel uitgeschakeld wordt en in één geval vertelde een klant dat hij de WTWunit
zelfs gedemonteerd en afgevoerd had! Dit is niet alleen jammer, het is
bovendien onverstandig. Moderne woningen zijn zo goed geïsoleerd, dat
juist een geavanceerd ventilatiesysteem nodig is om het binnenklimaat gezond te
houden. De belangrijkste reden voor slechte ervaringen en onvrede met WTWventilatiesystemen
is veelal gebrek aan kennis bij de gebruiker. In praktisch alle gevallen is het probleem
terug te leiden op verkeerd uitgevoerd onderhoud of een verkeerde inregeling of zelfs, ook dat
komt veel voor, het veel te weinig of zelfs helemaal niet (!) vervangen van de filters.
Zorgvuldig en regelmatig onderhoud vormt de garantie voor een goed werkend systeem en een
gezond en comfortabel binnenklimaat.


.................................................................................................................................................................................................